Spinálna dekompresia

SPINÁLNA DEKOMPRESIA PRI LIEČBE SYNDRÓMOV SÚVISIACICH S PLATNIČKAMI BEDROVEJ ALEBO KRČNEJ CHRBTICE

Spinálna dekompresia využívajúca dekompresný trakčný stôl BTL SPINAL DECOMPRESSION je nechirurgickým a bezliekovým spôsobom liečby syndrómov súvisiacich s platničkami bedrovej alebo krčnej chrbtice. Ide hlavne o degeneratívne ochorenia kĺbov, herniované platničky, fazetovom syndróm, protrúzie platničiek, blokácie nervových kmeňov a iných ochoreniach chrbta a chrbtice. Využívame najmodernejšiu technológiu na aplikáciu jemnej dekompresnej sily na chrbticu a jej časti. Dekompresia chrbtice v chrbticových platničkách a kĺboch pomáha zmierniť symptómy, ktoré spôsobujú bolesť a dysfunkciu.

 1. Ako funguje riadená dekompresia chrbtice
 2. Čo je to disk? Čo robí disk?
 3. Vydutý disk
 4. Bolesť nôh alebo ischias
 5. Bolesť v nohách ako ischias
 6. Aké sú príčiny bolesti dolnej časti chrbta
 7. Dekompresná technológia

Ako funguje riadená dekompresia chrbtice

Táto technológia zmierňuje bolesť zväčšením priestoru medzi stavcami chrbtice. Počas života chrbtica má hlavnú úlohu pri zabezpečení vztýčenej postavy. Preto aj postupne, hlavne pri ochabnutí svalového skeletu sa medzi jednotlivými stavcami zvyšuje tlak na medzistavcové platničky, ktoré jednotlivé stavce oddeľujú. Následne dochádza ku opotrebovávaniu týchto platničiek, ku ich posunom (protrúziam) alebo ku natrhnutiu a vytečeniu (herniam). Pôsobením opačných síl na dekompresnom stole uvoľňujeme tlak, ktorým stavce tlačia na platničky a nervy. To umožňuje, aby sa herniovaná či protruzovaná platnička postupne vrátila do pôvodnej normálnej polohy. Dekompresia medzistavcovej platničky je jediná nechirurgická liečba, ktorá je najúčinnejšia pri ťažkých prípadoch herniácie, degenerácie, artritídy, stenózy a tlaku na nervový koreň. Pacient by nemal čakať, kým operácia chrbtice bude jeho jedinou možnosťou.

Dekompresná technológia

Dekompresia chrbtice spôsobí, že sa medzi jednotlivými stavcami, v mieste uloženia platničky, vytvorí podtlak a hmota platničky sa môže presunúť späť do medzistavcového kĺbového priestoru. Vonkajšiu vrstvu zosilníme stimuláciou chrupavky, aby sa regenerovala a aby sme zabránili opätovnej protrúzii či hernii.

SPINÁLNA DEKOMPRESIA 4

Aký je rozdiel medzi trakciou a dekompresiou?

Chrbtica je počas života sústavne zaťažená tlakmi a váhou nielen celého trupu, hlavy a horných končatín, ale aj váhou všetkých predmetov, ktoré dvíhame, prenášame a podobne. V prípade pevného svalového skeletu všetky tieto tlaky svalstvo odtoleruje a chrbtica len zabezpečuje pohyby a ohyby či rotácie. Iné je to pri ochabnutom svalstve či pri úrazoch. Vtedy stavce vytvárajú tlak na medzistavcové platničky. Tie sa postupne amortizujú, deformujú, posúvajú, prípadne ich obal praskne a platničky sa vylejú do priestoru okolo chrbtice. Každá takáto zmena je zvyčajne sprevádzaná na začiatku menšou a postupne stále väčšou a väčšou bolesťou. V okolí chrbtice je množstvo nervových vlákien, ktoré keď sa dostanú pod tlak začnú bolieť. Táto bolesť často nie je v mieste vytvoreného tlaku ale v mieste, kde je nervové zakončenie. A tak sa postihnutý sťažuje na bolesť v lýtkach, kolenách, stehnách či horných končatinách alebo krku či hlave. Ale dôvod bolesti je tlaku, ktorý na nervový kmeň vytvára poškodená chrbtica a hlavne platnička. Preto, ak my vytvoríme opačný tlak na oba stavce, odtiahneme ich jemne od seba v mieste pôvodnej platničky sa vytvorí podtlak a pre platničku sa vytvárajú podmienky pre návrat na svoje pôvodné miesto. Správnym tlakom sa tak dá napraviť aj vychýlenie stavcov. Zároveň zmizne tlak na nervové kmene a vlákna. Tým sa stratí zdroj bolesti a zmiernia sa bolesti, ktorými pacient trpí.

Je jasné, že takáto náprava sa nedá dosiahnuť na jednej ani dvoch aplikáciách. Minimálny počet dekompresných aplikácií bude aspoň 15, v závislosti od stupňa poškodenia chrbtice. Dekompresný negatívny tlak dosahujeme postupným a zvyšovaním síl na štruktúry chrbtice. Intervertebrálna dekompresia teda nastáva negatívne. Pôsobenie síl na stavce musíme postupne nastavovať, aby sa dosiahol ideálny efekt podtlaku. Systém umožňuje aplikovať rôzne uhly pri vytváraní podtlaku, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky liečby. Ďalšie špeciálne terapeutické procedúry umožnia nielen relaxáciu liečenej chrbtice ale aj posilnenie svalových a ostatných štruktúr. Použitie vysokovýkonného laseru BTL 6000 HIL 30W umožní naštartovať proces obnovy všetkých vlákien na bunkovej úrovni.

Systém nepretržite monitoruje odpor chrbtice a podľa toho upravuje rušivé sily. Zmenou uhla rozptýlenia je možné zamerať liečbu na konkrétny lumbálny segment. Táto patentovaná technika dekompresie môže zabrániť svalovým kŕčom a ochrane pacienta. Pravá dekompresia zahŕňa aj použitie špeciálneho panvového postroja, ktorý počas terapie podopiera driekovú chrbticu. Negatívny tlak v disku sa udržiava počas trvania celej aplikácie. Pri skutočnej dekompresii môže byť tlak v priestore disku skutočne znížený na približne -150 mm Hg. Výsledkom je, že poškodený disk bude znovu hydratovaný živinami a kyslíkom.

Aké výsledky môžno očakávať?

Mnoho pacientov so syndrómami v chrbtici pri liečení na dekompresnom stole môže pocítiť zásadnú úľavu od bolesti už na prvej či druhej aplikácií liečby. Tým, že u nás je liečba kombinovaná aj s inými špeciálnymi procedúrami efekt úľavy od bolesti býva rýchly. V liečbe však treba trpezlivo pokračovať aspoň na dvadsiatich aplikáciach. V každom prípade neodporúčame túto liečbu ambulantne, lebo pacient môže otrasmi tela pri preprave alebo inej pri bežnej činnosti negovať účinky terapie. Porovnanie MRI pred liečbou a MRI po liečbe ukázalo 50% zníženie veľkosti a rozsahu protrúzie či herniácie. V klinických štúdiách uviedlo až 86 % pacientov úľavu od bolesti chrbta pri absolvovaní kompletného programu dekompresnej liečby poškodenej chrbtice.

rtgchrbtica

Ako dlho trvá aplikácia?

Každá liečebná aplikácia trvá v priemere 25 až 30 minút . Počet aplikácií je minimálne 14 a podľa rozsahu poškodenia môže byť aj niekoľko desiatok dekompresií.(výskum zistil, že optimálne výsledky sa dosahujú počas 14 až 25 dekompresných/relaxačných cyklov), aby došlo k samoliečeniu pacienta.
Protruzované a herniované platničky vo všeobecnosti reagujú do 20 sedení, zatiaľ čo pacienti s degenerovanými platničkami môžu potrebovať nepretržitú liečbu v regulovaných intervaloch, aby zostali bez bolesti. Udržiavaciu liečbu môžu vyžadovať aj ďalší pacienti z dôvodu životného štýlu alebo zamestnania.

Pacienti trpiaci syndrómom zadnej fazety môžu byť schopní dosiahnuť úplnú remisiu s menej ako 10 sedeniami. Výskum liečby herniovaných platničiek ukazuje, že väčšina pacientov dosiahne úplnú úľavu od bolesti chrbta po dokončení počiatočného liečebného režimu s 15 liečebnými dňami.

Aká je typická diagnóza?

Keďže nešpecifická bolesť krížov a bolesť v krčnej časti chrbtici vo všeobecnosti zahŕňa nespočetné množstvo mechanických porúch, vrátane svalov, šliach, väzov a iných mäkkých tkanív, ktoré zasahujú alebo vytvárajú tlak na nervy, možno použiť termín syndróm medzistavcovej platničky. Táto diagnóza nevyhnutne nevyžaduje (hoci sa odporúča) MRI na potvrdenie prítomnosti postihnutia disku

Pri ktorých indikáciách najviac pomôže dekompresná terapia?

Indikácie, ktoré sú vhodné na zaradenie do nášho programu a majú vysokú šancu dosiahnuť kvalitné výsledky pri liečbe bolesti chrbta za podmienky, že pacienti sú na účely liečenia k dispozícií minimálne počas štyroch týždňov, z toho 15 dní priamo na klinike a sú vo veku minimálne 18 rokov

 • Kompresia nervov
 • Lumbálne poruchy
 • Lumbálne kmene
 • Neuralgia sedacieho nervu
 • Hernia platničky
 • Poranenie koreňa bedrového nervu
 • Degeneratívne disky
 • Poškodené disky
 • Spinálna artritída
 • Bolesť krížov s ischiasom alebo bez neho
 • Degeneratívne ochorenie kĺbov
 • Myofasctois syndróm
 • Disuse Atrophy
 • Lumbálna nestabilita
 • akútna bolesť dolnej časti chrbta; a
 • Pooperačná bolesť krížov.

Ďalšie kritériá zaradenia do dekompresnej terapie:

 • Bolesť spôsobená herniou a vydutím bedrových platničiek staršia ako štyri týždne;
 • Opakujúca sa bolesť z neúspešnej operácie chrbta, ktorá je staršia ako šesť mesiacov;
 • Pretrvávajúca bolesť z degenerovaných platničiek nereagujúca na klasické formy fyzioterapie;

Nakoniec, systém by sa mal používať u pacientov s bolesťou dolnej časti chrbta, s radikulopatiou alebo bez nej, u ktorých zlyhala konvenčná liečba (fyzioterapia a chiropraktika) a ktorí zvažujú operáciu. O operácii chrbtice odporúčame uvažovať až po primeranej skúške aspoň siedmych sedení dekompresnej terapie.

Aké stavy sú kontraindikované?

Z používania spinálnej dekompresnej terapie sú zvyčajne vylúčení pacienti s nasledujúcimi problémami alebo symptómami:

 • Tehotenstvo
 • Predchádzajúca lumbálna chirurgická fúzia
 • Rakovina panvy / brucha
 • Metastatická rakovina
 • Infekcie miesta na disku
 • Ťažká osteoporóza
 • Cauda Equina syndróm
 • Kompresná zlomenina driekovej chrbtice pod L-1, defekt Pars
 • Aneuryzma aorty
 • Hemiplégia, paraplégia alebo kognitívna dysfunkcia
 • Ťažká periférna neuropatia
 • Osteodický osteoóm
 • Mnohopočetný myelóm alebo osteosarkóm
 • Nádory
 • Infekcia, osteomyelitída, meningitída, vírus a/alebo HNP (sekvestrovaný/voľne plávajúci fragment).

Ako dlho trvá každé sedenie?

Každá aplikácia dekompresnej terapie trvá približne 25 – 40 minút. Počas dekompresnej terapie odporúčame poskytovať aplikácie HIL za účeľom spustenia revitalizácie tkanivových štruktúr na bunkovej úrovni. Ďalšie špeciálne terapie za účeľom posiľovania svalového skeletu a obnovy pohyblivosti postihnutých častí pohybového aparátu, jeho regenerácie a rekondície. V našej klinike majú pacienti nepretržite k dispozícií bazén a vírivku s perličkou pre zvýšenie efektu regenerácie a zlepšenie kondície.

SPINÁLNA DEKOMPRESIA 3

Funguje dekompresná terapia pre každého?

Až deväťdesiat percent pacientov, ktorí spĺňajú požiadavky na dekompresiu spinálnej platničky, bude mať dobré až vynikajúce výsledky. Žiaľ niektorým pacientom, ktorý nereagujú na terapiu, sa často nedá pomôcť ničím. Pacienti sa líšia vekom, pohlavím a morfológiou tela. Často môžu vyžadovať poradenstvo v oblasti chudnutia, výživy a iných zmien životného štýlu.

Aké sú príznaky herniácie disku?

Ak kýchate, kašlete alebo znášate a bolí to, zvyčajne to naznačuje, že je postihnutá platnička. Pacienti môžu mať bolesť chrbta s alebo bez bolesti nôh a bolesť a slabosť nôh bez bolesti chrbta.
Potrebujem magnetickú rezonanciu?


Magnetická rezonancia stala štandardom na zdokumentovanie prítomnosti protrúzie alebo hernie medzistavcového disku. Je to najobjektívnejšií podklad pre nasadenie optimálnej liečby.
Hernia platničky

Čo je to platnička? Čo robí platnička?

Platnička je mäkký chrupavkový materiál, ktorý oddeľuje jednotlivé chrbticové stavce umožňuje ich vzájomné pohyby a plní funkciu tlmiča nárazov.
Vykĺznutá platnička alebo herniovaná platnička sa líši od zdravej platničky tým, že je vysušená a už nefunguje ako správny tlmič nárazov a pohybov. To spôsobuje bolesť chrbta či nôh alebo rúk. Stred platničky sa nazýva jadro a vonkajšia vrstva sa nazýva prstenec. Platničky sa po ukončení rastu zvyčajne okolo 19 rokov stávajú avaskulárnymi (nedostávajú dobré krvné zásobenie). A to je jedným z dôvodov, prečo nám naše platničky spôsobujú toľko problémov. Bez dobrého zásobovania krvou sa zle hojá. Keď si zlomíme kosť, zahojí sa rýchlo a v skutočnosti silnejšie ako predtým! Ale platničky sú avaskulárne, takže ak je platnička zranená, nehojí sa a pokračuje v degeneráci. Jednou z úžasných výhod nášho liečenia je, že nielen zväčšujeme priestor na platničku ale stimuláciou na bunkovej úrovni zvyšujeme šancu na vrátenie sa na normálnu veľkosť a funkciu.

Naša dekompresná terapia tak spôsobuje zahojenie platničky, pretože podporná liečba stimuluje chrupavku, aby sa regenerovala a plnila svoju funkciu. Dekompresia chrbtice tiež spôsobí, že krv bohatá na živiny vyplní priestor disku, čo podporuje hojenie.


Vyduté disky
Termín prietrž disku znamená, že prasknutie alebo pretrhnutie prstencových vlákien nastáva v blízkosti disku, čo spôsobuje pohyb materiálu jadra za to, čo sa nazýva “verterbrálny okraj”. Jadrový materiál môže vyčnievať a spôsobiť roztiahnutie fibrózy vonkajšieho prstenca alebo pretrhnutie prstenca a vytlačenie za zadné väzivo. Existujú štyri klasifikácie na opis lézií disku
Prstencová vydutina
Výčnelok (herniácia)


Extrúzia
Voľný fragment disku (sekvestrácia).
Prstencová vydutina alebo vyklenutie disku je malá hernia disku, ktorá sa priamo nedotýka nervového koreňa a ponechaná neliečená, môže ľahko prejsť do väčšieho stupňa protrúzie jadra v dôsledku straty prstencových vlákien, ktoré obsahujú jadro. Degenerácia predisponuje prstencové vlákna k zlyhaniu aj po malom úraze či zaťažení.


Protrúzia disku (herniácia)
Herniácia disku predstavuje ruptúru jadrového materiálu defektom v prstenci, čím vzniká ohniskové rozšírenie disku alebo široké rozšírenie okraja disku. Herniácie medzistavcových platničiek sú do určitej miery výsledkom oklúzie centrálneho kanála alebo foraminálneho otvoru.
Extrúzia disku sa používa vtedy, keď časť vláknitej chrupavky a chrupavky koncovej platničky migrovala cez zahrnuté vonkajšie prstencové vlákna. Extrúzia disku môže spôsobiť stláčanie miechy, koreňa alebo oboch a môže spôsobiť myeloradikulopatiu (vystreľujúcu bolesť).


Fragment voľného disku (sekvestrovaný disk) sa týka mimoprstencovej separácie a migrácie časti jadrového materiálu. Syndróm Cauda Equina je bežný pri intradurálnej migrácii. Vtedy stratíte kontrolu nad funkciou čriev a močového mechúra. Ide o núdzovú situáciu a zvyčajne si vyžaduje operáciu na odstránenie problému.

Najčastejšou oblasťou sú dolné bedrové stavce L5. Tlak spôsobí, že mäkký materiál vo vnútri disku “vypučí” alebo “vykĺzne” z miesta. Vydutie samotné vyvíja tlak na nervy (zvyčajne miechový nerv). Miechový nerv je veľmi citlivý, dokonca aj malý tlak spôsobuje dysfunkciu nervu. Najčastejšia cervikálna platnička na herniáciu je tiež piata a môže spôsobiť cerviko-brachiálne symptómy alebo syndrómy, ako je karpálny tunel alebo pocity slabosti v rukách alebo pocit štípania alebo pálenia v rukách.

Desikácia disku je, keď prstencové vlákna degenerujú v dôsledku dehydratácie. Jedným z preventívnych krokov je piť toľko vody, koľko môžete, ak máte pocit, že máte alebo sa u vás vyvíja herniácia disku.

chrbtica

Čo sú herniované platničky?

24 rôznych stavcov, ktoré tvoria vašu chrbticu, je od seba oddelených vankúšikmi chrupavky, ktoré sa nazývajú platničky. Tieto dištančné kotúče sú na vonkajšej strane silné a majú pevnú vonkajšiu vrstvu s mäkkým vnútrom, aby tlmili každý stavec pred namáhaním a otrasmi spôsobenými rôznym namáhaním chrbtice. Disky podliehajú zraneniam, chorobám a degenerácii pri používaní v priebehu času. Určité činnosti a typy práce zvyšujú riziko poškodenia alebo znehodnotenia platničiek. Keď sa mäkký vnútorný materiál disku vytlačí cez trhlinu alebo oslabenie vo vonkajšom obale, hovorí sa, že disk je herniovaný.

Herniované platničky sa tiež nazývajú vykĺznuté, vyčnievajúce, prasknuté, degenerované alebo vyduté platničky. Aj keď medzi týmito pojmami existujú špecifické rozdiely, všetky sa v skutočnosti týkajú disku, ktorý už nie je v normálnom stave a/alebo polohe. Herniované platničky spôsobujú bolesť tým, že narážajú na (narušujú, dráždia a štípu) a dokonca zraňujú nervy v chrbtici.

Aké sú niektoré z typických príznakov herniovaných platničiek?

Väčšina hernií disku prebieha v dolnej časti chrbta ( bedrová chrbtica ). Druhým najčastejším miestom herniácie je krk ( krčná chrbtica ). Bedrová platnička, ktorá je herniovaná, môže spôsobiť vystreľujúcu bolesť do nôh, cez stehno a zadok až do zadnej časti nohy (ischiasový nerv). Herniácia cervikálneho disku môže spôsobiť silnú bolesť v ramene, ramene a ruke. Herniované platničky môžu spôsobiť svalovú slabosť, sťažiť vstávanie, keď ste sedeli alebo ležali, či spôsobiť bolesť, keď sa namáhate, alebo dokonca aj keď kašlete či kýchate. Niekedy spôsobujú bolesť v pravej dolnej časti brucha. Príznaky herniovaných platničiek tiež ukázali, že sú postihnuté nervy, ktoré komunikujú s črevom a močovým mechúrom, čo niekedy spôsobuje inkontinenciu. Ak k tomu niekedy dôjde, okamžite vyhľadajte pohotovostnú pomoc.

Ako dochádza k poraneniu dolnej časti chrbta?

K poraneniu dochádza, keď vonkajšie zaťaženie prekročí nosnosť svalového skeletu alebo pevnosť tkaniva. Ukázalo sa, že zranenie dolnej časti chrbta je najčastejšie výsledkom opakovaného pohybu na konci rozsahu pohybu. Vplyv na poškodenie majú aj časti dňa. Najzraniteľnejši je chrbát ráno, keď vykonáme pohyby bez predchádzajúceho rozcvičenia. Ohybové napätie disku sa skoro ráno zvýši o 300 % a väzy o 80 %. Už po troch minútach plnej správneho cvičenia stratil chrbát polovicu svojej stuhnutosti


Poradenstvo v oblasti prevencie poranení chrbta
Zlepšenie kondície svalového skeletu musí byť v súlade so zvyšujúcou sa záťažou. Ak je čas odpočinku a relaxácie nedostatočný, chýba tréning alebo je vysoká záťaž, nakoniec dôjde k zraneniu.
Poznanie toho, kedy je najpravdepodobnejšie zranenie, môže tiež ovplyvniť to, čo robíme. Skoré ráno alebo po dlhom sedení sú obzvlášť citlivé časy. Je známe, že 54 % celkovej straty výšky disku (a obsahu vody) nastane počas prvých 30 minút po vstávaní. Problémy z ohýbania disku sa údajne ráno výrazne zvýšili. To znamená, že vyhýbaním sa vysoko rizikovým aktivitám ráno alebo po odpočinku je kľúčové, aby sa predišlo zraneniu.

Všetky pracovné, či športové aktivity robiť až po dôkladnej rozcvičke. Rovnako tak naučiť sa dvíhať veci podrepom v kolenách a nie ohýbaním chrbta. Ďalšia rada je: Vyhnite sa pohybu na konci rozsahu. Striedajte aktivity, aby ste menili napätie a záťaž na vašu chrbticu a umožňovali časté prestávky na odpočinok. Ako vždy, pri zdvíhaní držte ťažké bremená blízko chrbtice.


Nechirurgická liečba boľavého chrbta
Rehaklinika Dudince ponúka najlepšiu nechirurgickú spinálnu dekompresnú liečbu krčných aj bedrových platničiek.
Dekompresné zariadenie BTLvyužíva najmodernejšiu technológiu. Jednotlivými aplikáciami sa postupne zmierňujú bolesti chrbta. Je dokázané, že dekompresiou chrbtice rozšírujeme priestory medzi stavcami a platničkami. Herniované platničky sa posúvajú späť na ich správne pôvodné miesto. Prestáva útlak nervových kmeňov a vlákien, čím sa zmierňuje bolesť. Počas liečby rehabilitujeme a rekondícujeme aj ostatné tkanivá a svaly ako prevenciu pred ďalším poškodením chrbtice.

SPINÁLNA DEKOMPRESIA 3

Čo môžete očakávať od dekompresnej liečby?

Dekompresná liečba začína odborným lekárskym vyšetrením a pokračuje sériou denných aplikácií počas dvoch týždňov. V prípade potreby potom nasledujú ošetrenia dva až trikrát týždenne podľa potreby. Každé sedenie pozostáva z 30 – 45 minút na dekompresnom zariadení BTL po ktorom nasleduje ďalšia predpísaná rehabilitácia a rekondícia.


Na dekompresnom zariadení je sústava popruhov, ktorými sa paient stabilizuje na rozčlenenom stole. Jednotlivé články stola sa dokážu navzájom posúvať, meniť vzájomný uhol. Pomocou týchto posuvov si terapeut, na základe pokynov lekára, dokáže presne nastaviť ošetrovanú časť chrbtice, lokalizuje bolesť a nasmeruje liečbu na správnu oblasť. Takto mobilizujeme segment platničky ku spätnému pohybu na správne miesto bez ďalšieho poškodenia chrbtice.


Rehaklinika Dudince tak poskytuje bezoperačný program liečby na úľavu od bolesti pre pacientov trpiacich bolesťami chrbtice. Každá liečba pod vedením lekára pozostáva z predpísanej doby liečby dekompresnom zariadení BTL, aby sa zabezpečilo postupné zmiernenie tlaku na nervové štruktúry, ktoré spôsobujú bolesť.
Choroby spojené s degeneratívnym ochorením platničiek, vyčnievajúcimi platničkami, herniovanými platničkami, ischias a syndróm zadnej fazety, všetky reagujú dobre. Tieto účinky dosahuje dekompresiou medzistavcových platničiek.

Aké výsledky môžem očakávať od dekompresnej liečby?

Už po niekoľkých aplikáciách pacient pocíti značnú úľavu od bolesti spôsobenej herniou, vydutím, prasknutím alebo degeneratívnymi platničkami, ako aj syndrómom zadnej fazety, ischiasom a mnohými prípadmi neúspešných operácií chrbta.
Vyšetrenia pred a po aplikáciach dekonpresnej liečby ukázali väčšie ako 50 % zníženie veľkosti a rozsahu hernii.