Rehaklinika disponuje najmodernejším vysokovýkonným laserom BTL 6000 HIL

Úľava od chronickej bolesti pomocou unikátnej liečby

Chronická bolesť kĺbov a mäkkých tkanív trápi takmer každého z nás. O tom, aké sú možnosti terapie a následnej liečby, sme sa pozhovárali s ortopédom a fyziatrom MUDr. Branislavom Oltusom – špecialistom, pôsobiacom v liečebnom zariadení Rehaklinika v Dudinciach.

Ktoré sú najčastejšie ťažkostí, s ktorými sa na vás obracajú vaši pacienti?

Ide zväčša o bolesti pohybového aparátu. Tie im najviac znepríjemňujú život a znemožňujú pohyb. Ľudia so sedavým zamestnaním zvyčajne mávajú ťažkosti v dolnej časti chrbtice – v oblasti driekovej chrbtice, ktoré sa prenášajú do nôh. Najčastejším problémom hornej časti tela sú problémy krčnej chrbtice a z nich vyplývajúce následné obmedzenia pohybu hlavy a rúk. Tie súvisia s poruchami citlivosti v rámci cerviko-kraniálneho či cerviko-brachiálneho syndrómu a sú sprevádzané bolesťou a často aj poruchami citlivosti. V prípade monotónnej práce sú časté defekty v ramenných kĺboch – či ide o zamrznuté ramená, syndrómy karpálneho kanála v zápästiach a tenisové lakte. Na základe našej dlhoročnej skúsenosti vieme, že ľudia zvyčajne odignorujú slabú a krátku bolesť, pričom bolestivý pohyb najčastejšie nahrádzajú iným pohybom. Tým, že prestanú namáhať poškodenú lokalitu, niekoľkonásobne zaťažujú iné svalové skupiny, v dôsledku čoho sa pôvodne postihnutá časť nelieči a poškodenie sa stáva chronickým

HIL procedúra - BTL 6000 HIL

Hrozí niečo človeku, ktorý zanedbá včasnú starostlivosť, liečbu, prípadne rehabilitáciu a jeho bolesti pretrvávajú aj naďalej?

Bez spolupráce s odborným lekárom a bez zníženia záťaže poškodenej časti pohybového aparátu sa v rámci chronickej formy v postihnutej časti poškodenia jednotlivých súčasti pohybového aparátu zväčšujú. Napr. natrhnutý sval môže v konečnom dôsledku ostať nefunkčný. Jeho funkciu postupne preberú iné svaly, no určité pohyby už takto postihnutý človek nikdy v živote neurobí. Ľudí, s takto vzniknutým defektom ľahko spoznátenapr. podľa zmenenej chôdze, inému podrepu, že majú problém pri ohnutí kolien, pri zdvihnutí rúk a predmetov, pri česaní, osobnej hygiene a pod. … Čoraz častejšie sa stretávame so syndrómom karpálneho kanála v zápästiach. Tam jednoznačne vedú manuálne zamestnania s namáhanými prstami ako sú šičky pri šijacích strojoch alebo operátori pri linkách s káblami. K ním treba pridať administratívu a časť mladej generácie kde jednostranné používanie rôznych foriem klávesníc na počítačoch, mobilných zariadeniach a počítačových myší do značnej miery devastuje zápästie a následne spôsobuje veľké chronické bolesti.

Dajú sa zmierniť, prípadne úplne odstrániť defekty  a bolestivé stavy a ak, tak do akej miery?

Prvoradá je správna diagnostika pacienta a na základe stanovenej diagnózy následná komplexná rehabilitačná liečba. Tá je v prípade poškodenia kĺbov a mäkkých tkanív vždy časovo veľmi náročná. Najskôr je potrebné úplne zastaviť zaťažovanie a zápaly tkanív vyvolávajúce sprievodnú bolesť, čo sa zvyčajne rieši medikamentózne. Musí byť sprevádzaná dočasným rekonvalescenčným pokojom poškodenej časti – až do úplného vyliečenia svalu, úponu či kĺbu. Následné zaťaženie musí byť postupné, sprevádzané cieleným posilnením, čo sa však deje len málokedy, lebo pracujúci človek po odznení bolestivých príznakov zvyčajne ide hneď do práce a problém sa začne opakovať, ale už s väčšou intenzitou.

Rehabilitácia a špeciálne procedúry sú zvyčajne najúčinnejším prostriedkom znižovania bolesti – alebo sa mýlim?

Účinnú rehabilitáciu dosahujeme poskytovaním odborných fyzioterapeutických procedúr akými sú elektroliečba, magnetoterapia, ultrazvuk, parafín, rašelina, parafango, vaňové kúpele, subaquálne masáže, individuálny a skupinový telocvik, hydrokinéza a pod. Najsilnejšou stránkou našej Rehakliniky je tá, že disponuje najmodernejším vysokovýkonným laserom HIL. Pomocou neho do poškodenej časti cielene dodáme vyššiu energiu. Zasiahnuté nervové vlákna reagujú na prílev energie znížením prenosu bolesti.  Takže dochádza  k zmierneniu až odstráneniu bolesť  už po prvých aplikáciách. Na vysokú energiu  aktívne  reaguje nielen lymfatický systém ale aj  postihnuté bunky.  Dochádza ku zrýchlenému odvádzaniu škodlivých látok z buniek a čisté bunky aktivujú  proces sebaobnovy.  Preto   sme  ponúkaný pobyt nazvali Aktívna úľava.

Môžete laickému čitateľovi priblížiť, v čom spočíva efektívnosť a výhodnosť systému aplikácie HIL?

Zásadnou chybou ľudí, ktorých zbavíme bolesti je, že vedomí si pocitu, že ich nič nebolí, začnú okamžite pracovať, alebo športovať. Bolesť je len signálom organizmu na poškodenie a telo ňou dáva signál na liečbu. Aj preto zastavenie bolesti ešte neznamená, že je všetko v poriadku. Treba odstrániť príčinu a tou je poškodenie svalových a šľachových štruktúr vlákien. Tie sa musia zahojiť, či už napraviť, zrásť alebo vyplniť epitelom. A tu je veľká výnimočnosť liečby systémom HIL. Dodaním vysokej energie dochádza k uvoľneniu lymfatického systému. V poškodenej časti sa bunky  môžu zbaviť nahromadeného balastu, ktorý v nich zostal po podaní výkonu, alebo pri poškodení a tento balast sťažuje bunke činnosť. Veľmi názorným príkladom je stav pri svalovej horúčke pri preťažení – tzv.  svalovica, ktorú aplikácia HIL odstráni takmer okamžite.

Je predsa len niečo, čím je liečba pomocou aplikácie HIL taká výnimočná?

Ďalším  sprievodným efektom aplikácie HIL je naštartovanie procesu činnosti bunky, ktorá je schopná sebaobnovenia a znovu je schopná vytvárať epitel. A to sa môže okrem liečby pohybového aparátu využívať aj pri liečbe popálenín, tržných či rezných rán, akné, alebo herpesu. A čo je najdôležitejšie: celý proces prebieha bez aplikácie liekov – nezaťažujeme organizmus, hlavne tráviaci trakt a nervový systém žiadnou chémiou. Naopak, organizmus sa môže zbavovať všetkých cudzích látok a interný systém organizmu rehabilituje tiež. Laser BTL 6000 HIL II 30W sme navyše doplnili inteligentným skenovacím zariadením, ktoré zvyšuje účinnosť aplikácie tým, že spresňuje zacielenie lúča hlavne pri ošetrovaní väčších plôch. Má v sebe zabudovanú termokameru, pomocou ktorej sledujeme teplotu v mieste ošetrenia. Zároveň sa nepretržite kontroluje vzdialenosť aplikátora od miesta aplikácie.

Mimochodom, je táto forma liečby určená pre všetkých?

Žiaľ, ošetrenie nie je možné aplikovať všetkým pacientom. Ku kontraindikáciám dochádza najmä pri onkologických pacientoch, tehotných ženách a ženách počas menštruácie. Pred samotnou aplikáciou môžu byť počas predaplikačného vyšetrenia z procesu liečby vylúčení aj pacienti, pociťujúci bolesti v tesnej blízkosti kovových implantátov, kardionáhrad a pod.

Postačuje v rámci vami spomínaného liečebného procesu jednorazová aplikácia, alebo si vyžaduje opakovanie?

Najväčšia výhoda aplikácie HIL systému  je, že už od prvého použitia sa znižuje bolesť, pričom sa súbežne spúšťa proces čistenia a revitalizácie poškodených buniek. Počet aplikácií a ich dĺžka sú individuálne a závisia od konkrétnej diagnózy a veľkosti miesta poškodenia. Odporúčame minimálne päť aplikácií za týždeň. A nielen to. Aby pacient nemusel dennodenne na liečbu dochádzať, Rehaklinika spolupracuje s Hotelom Prameň v Dudinciach. Spoločne sme pripravili osemdňový liečebný pobyt Aktívna úľava. Počas pobytu pacient dostáva predpísané HIL terapie, ktoré dopĺňame odbornou rehabilitačnou liečbou. Pre doplnenie komplexnej rehabilitácie môžu ubytovaní pacienti a klienti využívať hotelový bazén a relaxovať vo vírivke. Uzdravenie poškodených tkanív je podporované aj  ponukou kvalitnej stravy obohatenej o prírodný kolagén. Každopádne, komplexnú liečbu by bolo vhodné zopakovať v období polroka až roka. Pri dlhodobých defektoch je liečebný proces potrebné absolvovať už po polroku, pri úraze stačí vo väčšine len jeden liečebný cyklus.

High Intensity Laser - HIL - II 30 W big

Mnohí pacienti sa obávajú dĺžky terapie, jej opakovaní, či toho, aby skenovanie nemalo na ich organizmus negatívny účinok…

Jednotlivé terapie majú rozdielne dĺžky, ktoré závisia individuálne od množstva energie potrebnej na aplikáciu. Popri 4-5 minútových procedúrach napr. pri úraze členka alebo syndróme karpálneho kanála realizujeme napr.  40 minútové – počas skenovania a aplikácie liečby na veľkej ploche chrbta. Aby boli aplikácie maximálne účinné, najčastejšie sa opakujú 4 až 6 krát. Preto sme v rámci pobytu „Aktívna úľava“ nastavili päť aplikácií. Nemožno však vylúčiť, že v prípade niektorých stavov si zdravotný stav bude vyžadovať desať či  viac aplikácií. A čo sa týka možného rizika, doposiaľ nie je známe, že by vyšší počet aplikácií klientovi akokoľvek uškodil.

Nakoľko ide o laser – aj preto  je namieste otázka, či sa nemôže stať, že počas skenovania bude pacient laserom napr. popálený? A vôbec, kde má záruku, že sken dokáže zamerať presne postihnuté miesto?

Presné miesto aplikácie a hĺbku prieniku laserového lúča určuje pri vstupnom vyšetrení lekár – špecialita. Intenzita laseru je predprogramovaná v určitom intervale, pričom sa ešte aj pred aplikáciou precizuje a nastavuje v rámci dialógu lekára s pacientom, tak, aby bola celá aplikácia liečby pre pacienta príjemná a nedochádzalo k prehrievaniu. Práve preto obsluha HIL zariadenia nastaví presné hranice ošetrovanej plochy, vzdialenosť aplikátora od miesta aplikácie a intenzitu lúča v rozsahu príjemného pocitu tepla a samotné zariadenie určí potrebný čas skenovania.  

Vaše slová o účinkoch aplikácie vyznievajú dobre, no môžete sa oprieť aj o nejaký konkrétny prípad človeka, ktorý pomocou neho absolvoval liečbu ako takú?

Ako najznámejší príklad by som rád uviedol českého olympijského víťaza v desaťboji Tomáša Dvořáka. Ten si počas prvého dňa olympijskej súťaže v Londýne poškodil chodidlo. Večer a v noci mu bola aplikovaná HIL procedúra a aj vďaka tomu sa následne stal víťazom desaťboja. A navyše, nepotreboval ani ďalšie ošetrenie poškodeného chodidla. My sme mali pacienta s artrózou kolenného kĺbu a už po prvom dni cítil výrazný ústup bolestivosti. Dokonca po ukončení piatich aplikácií HIL skonštatoval výrazný ústup  rannej stuhnutosti kolena. Účinok liečby je výrazný, avšak zároveň aj individuálny od prípadu – k prípadu.

S liečebným procesom a aplikáciami skenovacích terapií vysokovýkoným laserom HIL sú späté aj ďalšie podporné procesy?

High Intensity Laser - HIL - II 30 W small

Ako som už spomenul, veľmi účinnú podporu rehabilitácie vieme dosiahnuť poskytovaním odborných fyzioterapeutických procedúr ako napríklad reflexné masáže, elektroliečba, magnetoterapia, ultrazvuk, parafín, rašelina, parafango, vaňové kúpele, subaquálne masáže, individuálny a skupinový telocvik, cvičenie na vodných bicykloch, špeciálna hydrokinéza a pod. Zároveň máme možnosť zabrániť klientovi počas pobytu pracovne zaťažiť liečenú časť. Klient môže na zvýšenie kondície a hybnosti kĺbov počas celého dňa využívať aj hotelový bazén s vírivkou. Dudince sú miesto s príjemnou klímou,čo umožnuje aj rôzne vonkajšie aktivity.

Čo však v prípade, že situáciu komplikuje čiastočný, alebo úplný lockdown?

Rehaklinika je liečebné zariadenie, ktorého prevádzku lockdown neprerušuje. Samozrejmosťou je dodržiavanie všetkých hygienických opatrení pre zamedzenie šírenia vírusu.  Preto aj prelom rokov možno užitočne  využiť na liečenie. Rehaklinika v spolupráci s hotelom Prameň Dudince v rámci jedného komplexu pripravila intenzívny liečebný program.  Pacient absolvuje predpísané liečebné procedúry a  rekondičnú hydrokinézu v hotelovom bazéne s relaxáciou vo vírivke. Tento liečebný program je určený nielen pre individuálnych záujemcov, ale aj pre podniky na rekondičné pobyty pre zamestnancov v 3, a 4. pracovnej skupine. Tiež umožňujeme aj využitie rekreačných poukazov.

Text: SCG Foto: archív Rehaklinika a Hotel Prameň Dudince