BTL 6000 HIL – Technológia budúcej generácie s výkonom až 30W

Terapia vysokovýkonným laserom predstavuje veľmi jednoduchú a efektívnu liečbu bez vedľajších účinkov, ktorá môže byť zacielená na ľubovoľné bolestivé miesta na tele.

High Intensity Laser - HIL - II 30 W

Absolútnou novinkou na trhu je prvý automatický skenovací laserový systém BTL 6000 HIL 30W 4 triedy s najvyšším výkonom v kontinuálnom, pulznom režime a ideálnou vlnovou dĺžkou. Vďaka najvhodnejšou interakciou s tkanivom umožňuje vlnová dĺžka 1064 nm aj pre ošetrenie hlboko ležiacich štruktúr.

Vysokovýkonný laser – technológia budúcej generácie – je tak liečba prvej voľby pri muskuloskeletálnej bolesti v dôsledku posttraumatických a chronických stavov, chirurgických zákrokov a zápalových stavov.
V praxi je niekoľkonásobne potvrdené, že laserové ošetrenie triedy IV je účinným spôsobom pri znižovaní bolesti kolena u pacientov s osteoartrózou. Laserová skupina vykázala viac ako 44% zlepšenie pri znižovaní bolesti, zatiaľ čo kontrolná skupina s placebom nevykazovala žiadny významný rozdiel vo vnímaní bolesti po liečbe.


Rovnako sa preukázalo, že dlhšie vlnové dĺžky vedú k zníženiu absorpcie energie a indexu lomu v melaníne, ako aj k zníženiu absorpcie energie hemoglobínu. Zároveň sú odraz a absorpcia melanínu zanedbateľné pre vlnové dĺžky vyššie ako 1 000 nm z dôvodu schopnosti prenikať do tkaniva väčšie množstvá energie.