Procedúry

Všetky procedúry sú poskytované priamo v komplexe Rehakliniky a hotela Prameň – v novovybudovanom Relax centre. Procedúry vykonáva kvalifikovaný zdravotnícky personál pod vedením skúsených špecialistov: ortopéda a fyziatra MUDr. Branislava Oltusa a traumatológa, špecializujúceho sa na urgentnú a športovú medicínu MUDr. Mgr. Petra Kyseľa, PhD..

Klientom Rehakliniky je poskytovaná nadštandardná, komplexná rehabilitačná liečba chorôb pohybového aparátu, ako sú ochorenia chrbtice, kĺbov, svalov a šliach, vrátane poúrazových a pooperačných stavov.

Rehaklinika Procedúry

Program procedúr je stanovený vždy individuálne pre každého klienta podľa jeho zdravotného stavu. Prvoradou je z nášho pohľadu správna diagnostika pacienta a na základe stanovenej diagnózy následná komplexná rehabilitačná liečba – ktorá prebieha pod dozorom lekára a erudovaných zdravotníckych pracovníkov našej kliniky.

Rehaklinika je liečebné zariadenie, ktorého prevádzku lockdown neprerušuje. Samozrejmosťou je dodržiavanie všetkých hygienických opatrení pre zamedzenie šírenia vírusu.  Preto aj prelom rokov možno užitočne  využiť na liečenie. Rehaklinika v spolupráci s hotelom Prameň Dudince v rámci jedného komplexu pripravila intenzívny liečebný program.  Pacient absolvuje predpísané liečebné procedúry a  rekondičnú hydrokinézu v hotelovom bazéne s relaxáciou vo vírivke. Tento liečebný program je určený nielen pre individuálnych záujemcov, ale aj pre podniky na rekondičné pobyty pre zamestnancov v 3, a 4. pracovnej skupine. Taktiež je umožnené aj využitie rekreačných poukazov.